1403/2/5

پذیرش مدرسه عالی ولی امر (عج) در مقاطع تحصیلی سطح عالی،‌ خارج عمومی و خارج تخصصی

1401/5/31

مهم ترین فعالیت ها و برنامه های دروس خارج عمومی را در بیان حجت الاسلام رمضانپور مدیرخارج عمومی مطالعه کنید.

1401/5/27

مهمترین وظایف و مسئولیت های مدیریت سطح در بیان استاد آصفی عضو هییت علمی مرکز جامع
1/ نظارت تام بر گزینش ها: گزینش طلاب؛ گزینش اساتید؛ گزینش استادیارها؛ و گزینش مسئولین پایه ها؛
2/ نظارت بر انتخاب اساتید و استادیارها: یعنی بعد از گزینش؛ اینکه در چه سطح و پایه ای تدریس کنند. نظارت این مسئله به عهده مدیر سطح است. همچنین ارزیابی سالانه اساتید و استادیار ها ...

1401/5/26

1. آیا مرکزجامع مدل آموزشی خاصی را دنبال میکند؟
2. سیاستهای کلی معاونت آموزش ؟
در بیان حجت الاسلام یدالله پور معاون آموزش مرکز جامع
مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر بر آن است تا با پرورش طلاب در حوزه فقه نظام وظیفه ای که بر عهده ی حوزه های علمیه در ایجاد و تشکیل یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی نهاده شده است، را به خوبی به انجام برساند.

داده ای یافت نشد.