1401/5/4

همراه با ارائه اساتید مورد تایید دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب دام ظله در قم
اعزام مبلغ ویژه استان قم جهت ارائه محتوای کتاب

1401/4/24

حوزه/ مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عجل الله تعالی فرجه) برای دوره‌های جدید از میان طلاب فاضل و اندیشمند حوزه علمیه دانش آموخته می‌پذیرد.

داده ای یافت نشد.