سلسله نشست های بصیرتی فرهنگی به مناسبت میلاد پیامبراکرم و امام جعفرصادق علیهماالسلام در تاریخ 21 مهرماه 1401 به همراه تقدیر و تشکر از مدافعان امنیت ،فرماندهان نیروی انتظامی

سلسله نشست های بصیرتی فرهنگی به مناسبت میلاد پیامبراکرم و امام جعفرصادق علیهماالسلام در تاریخ 21 مهرماه 1401  به همراه تقدیر و تشکر از مدافعان امنیت ،فرماندهان نیروی انتظامی

به اشتراک بگذارید