شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مراسم شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی


مراسم

 

 

 

 

 

 

شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی وابو مهدی مهندس