23 ربیع سال روز ورود حضرت معصومه به قم

سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم گرامی باد


23 ریبع الاول سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم گرامی باد