جلسه بصیرتی

جلسه بصیرتی روز پنج شنبه 97/9/8 ساعت 9صبح با حظور سردار مطهری


 

جلسه بصیرتی روز پنج شنبه 97/9/8 ساعت 9صبح با حظور سردار مطهری برگزار شد