موضوعات مصوب مقالات سال تحصیلی 96-1397

موضوعات مصوب مقالات سال تحصیلی 96-1397

برای دیدن لیست مقالات مصوب به ادامه مطلب بروید


موضوعات مصوب مقالات سال تحصیلی 96-1397

 1

اجبار کودکان به نماز و اقسام آن

حنیف نصراللهی ­نسب

12

حکم ارشاد متربی جاهل به موضوع از جانب مربی

مهدی گودرزی

2

نظام اولویت در احکام تربیتی

علی قابل

13

سرمایه قرار گرفتن پول اعتباری در مضاربه

میثم اصغرزاده

3

بررسی فقهی معامله با انواع کارت­های اعتباری

محمد رحیمی ­پور

14

حکم وقف نابالغ و ممیز

علی فاطمی­ مهر

4

بررسی انحصار یا عدم انحصار زکات به موارد نه گانه با رویکرد به زکات پول­های رایج

سید ابراهیم صباغیان

15

چیستی فقه نظام از منظر آیت الله اراکی

سیدحسین صادقی

5

احکام تربیت اعتقادی

احمد خیرالدین

16

ثمرات سیاسی قاعده التزام

علی صالحی­منش

6

بازشناسی مفهوم قدرت در فقه نظام

یاسر شهامت

17

وجوب البسمله فی قرائة فاتحة الکتاب

عمار پهلوان­ زاده

7

عوامل تولید قدرت سیاسی در حکومت اسلامی

سیدوحید حسینی

18

مصادیق و احکام مرابطه و مصادیق معاصر آن

علی صادقی

8

اقامه دین در حکومت دینی از دیدگاه قرآن

رضا انصاری

19

دفاع از منطقة الفراغ

محمد مادرشاهی

9

نظریه تحول عقد از دیدگاه فقه امامیه

روح الله روزبهانی

20

بررسی فقهی لزوم جبران کاهش ارزش پول

کمیل قنبرزاده

10

روش­شناسی فقه با رویکرد فقه سیاسی

مجید رجبی

21

احکام طریق و شوارع از منظر شیخ انصاری، صاحب جواهر و خویی

سیدوحید هلالی

11

شرط ذکوریت در ولایت فقیه

سیدسعید حسینی

22

شروط ضمن ایقاع در نگاه فقه و حقوق

محمدجواد ادرکنی

23

نقد و بررسی اصل حاکمیت اراده از منظر فقه و اصول

موسی هلودی

 

34

بررسی دلیل عقلی حرمت معامله در فرض نامشروع بودن سبب آن

مجید اکبرزاده

24

عوامل کنترل قدرت از منظر قرآن

سعید صلح­میرزایی

35

بررسی مطلوبیت حفظ قدرت سیاسی از منظر قرآن

محمدمهدی اسلامیان

25

نگاهی به تعامل حکم فقهی عبادات تمرینی با اهداف و اصول تربیت

اصغر مددی

36

بررسی روش تکوین در کشف نظام اقتصادی اسلام

سعید جوادی­مقدم

26

بررسی حجیت تعویض سند

حمیدرضا وحیدی

37

عوامل زوال قدرت سیاسی از دیدگاه قرآن

رمضان­پور

27

جواز یا حرمت دروغ به کودک

داوود فراهانی

38

حکم اهانت مربی به متربی

حسین رمضانی

28

رابطه مقدمه حرام و تجری با شروع به جرم

محسن عرب

39

بررسی تطبیقی مهریه در فقه امامیه و قانون مدنی

مهدی جعفرزاده 

29

بررسی فقهی حقوقی وقف برند

مصطفی صادق­پور

40

رابطه مقدمات جرم با تجری

سیداحمد احمدی

30

تأخیر بین قصر و اتمام در مساجد اربعه

قائمی

41

بررسی وظایف دولت نسبت به موانع بیرونی تربیتی

فرهودی­نیا

31

بررسی مطهریت کف­پوشهای جدید

مهدی عزیزی

42

جایگاه قاعده لاضرر در فقه و نظام حقوقی

سعیدالعلما بابایی

32

حکم مخالفت با نظام اسلامی مستقر با توجه به احکام بغی

اکبر پاشایی

43

امارات بلوغ و رشد در فقه نظام

مرتضی صفری­تبار

33

ضمان عدم النفع در فقه نظام

حبیبیان

44

حیل ربا در فقه فردی و فقه نظام

مهدی جعفرزاده

45

جواز تصرف در ودیعه­های بانکی

محمدامین صفایی ­زاده

57

بررسی فقهی تنبیه بدنی کودک توسط والدین

حامد وحیدی

46

قاعده احسان

آیت­الله احمدوند

58

ماهیت و کارکرد شرط در معاملات

اسحاقی­ فر

47

سازکارهای فقهی تأمین امنیت سیاسی در عرصه داخلی دولت اسلامی

علی ایمانی

59

بررسی فقهی شرط عدالت و راه­های احراز آن در صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی

بهرام­ نسب

48

بررسی فقهی حکم ربا در معدود و آثار و نتایج آن در بازارهای اقتصادی

مهدی عینی

60

نقش مصلحت در کیفیت و کمیت تعزیرات

لشکری

49

بررسی نظریه الزام حجاب

حمزه منصوریان

61

موانع فهم متن از دیدگاه هایدگر، گادمر و شهید صدر

خیرآبادی

50

درجه و کیفیت تقیید ادله لفظی به دلیل عقلی

احمد وطن­خواه

62

بررسی صحت شرط ضمان عامل در عقد مضاربه در فقه و قوانین

عبداللهی

51

حجیت شهرت فتوایی، کارکردها و راه­های احراز آن

اسفندیاری

63

حجیت دلیل عقل از منظر ادله نقلی

ابوزاده

52

بررسی حکم بازی کودکان با انواع عروسک­ها

کویتی

64

شمول قاعده جب در صحت عقد و ایقاعات

 نباتی

53

مبانی فقهی اهداء عضو

مهدی شهروزخواه

65

قلمرو تصرف در اموال فرزند از طرف ولی

ارجناوندی

54

بررسی اصالة العدالة

حامد میرچناری

66

تربیت جنسی کودکان از منظر فقه

واثق

55

حکم تنبیه بدنی فرزند و استلزامات شرعی آن

سمیعا

67

موارد ابقاء شرطیت اذن پدر در ازدواج دختر

رضا برخوردار

56

نقش مخالفت با کتاب در حجیت احد الخبرین المتعارضین

ابوالقاسم کریمی

68

بررسی حکم استثناء بدهی از خمس از منظر معاصرین

علی دادخواه

69

بررسی فقهی حقوقی ناپدیدی شوهر

بهروز کریمی

80

ظهور آیات قرآن در استصحاب تربیت در مراحل مختلف سنی

حسین محمدی

70

ادله کفایت مطلق مبرز عرفی در صحت عقود با تأکید بر روایات

محمدحسن نحوی

81

حقیقت مذاق شریعت و نقش آن در استنباط احکام شرعی

محمد اسحاقی

71

حکم اعراض از وطن و مصادیق آن

شفیعی

82

حکم تربیت عبادی فرزندان

مجید فریس ­آبادی

72

قاعده اصل عدم زیاده در روایات

حسین کرمعلی

83

عدم اشتراط احکام وضعیه به بلوغ

حسن عباسی

73

موارد تأدیب فرزند توسط والدین و مراتب آن

احمدی

84

شیوه­های کشف ملاکات احکام

دهقانی

74

موارد قرینه لُبی و کارکرد آن

جانپور

85

دایره حجیت خبر واحد در موضوعات در نگاه شهید صدر، آخوند و شیخ انصاری

محمد چنانی

75

بررسی حکم تعلیم افعال عبادی به کودک

نادرعلی

86

بررسی تطبیقی نظر فریقین در خمس ارباح مکاسب

قاسمی­زادگان

76

حکم تربیت عبادی فرزندان، زمان و روش­های آن

محمدعلی کریمی

87

حکم خمس هدایای بانکی از نظر مرحوم امام و خویی

جوادیه

77

حجیت سیاق، ضوابط و کارکردهای آن

مهدی چنانی

88

ادله بطلان تعلیق در انشاء عقد

خدابنده

78

قلمرو قاعده لاحرج در محرمات

زواری

89

بررسی حکم وجوب خمس افزایش قیمت با تأکید بر نظر مراجع معاصر

جعفری

79

بررسی شرط بلوغ در صحت معامله در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه شیعه

یاسر کافی

90

اختیارات زوج نسبت به زوجه

محمد قاسمی

91

ضمان در خسارت ناشی از تأخیر یا ترک درمان صدمات

خوشرویان

103

تحدید قلمرو منطقه الفراغ فقیه

فاتحی

92

بررسی عیب جنون در خیار فسخ زوجین از منظر آیت الله فاضل و شبیری­زنجانی

مدرسی

104

بررسی موارد حرمت و کراهت فقهی «تسمیة الولد»

دردمند

93

حکم نسبت دهنده فحشا به زواج نبی(ص) در نگاه فقها

امیری­طیبی

105

بررسی ادله روایی حرمت «معاونت علی الاثم»

عبداللهی

94

درمان زن توسط مرد و بالعکس

وحید پرتوی

106

خمس فایده سوقیه

عظیمی

95

تبعیض در حجیت روایات

رکن الدینی

107

ولی خمس در دوران غیبت

کریمی ­راد

96

بیان مستند نظریه تخطئه از دیدگاه اهل سنت و نسبت­سنجی آن پاسخ­های داده شده به آن

شخم­گر

108

حد بلوغ المرأة فی الفقه الاسلامی

محمدی­عراقی

97

کیفیت تعلق خمس به اموال

عبدالحسینی

109

قید سنة در خمس

معصومی

98

قاعده الزام با بیان رویکردهای جدید

میثم حیدری

110

مایتحقق به المال الرکعتین

محمدصادق صادقی

99

احکام ورود کودک به مسجد

سعیدزاده

111

تحقق ربا با رویکرد مصادیق جدید

دهقانی

100

قلمرو قاعده «لا تعاد»

اسکافی

112

حیل ربا با رویکرد مصادیق جدید

صادقی

101

تأثیر فساد شرط در فساد عقد

سعادتی

113

مالکیت سهم امام در زمان غیبت

مقدم­ شاد

102

معیار سن تمییز کودک

فانیدپور

114

معیار در صدور حکم حکومتی

شاهم ­آبادی

115

فروش سلاح به دشمنان دین

کفیل

117

قاعده فراغ و تجاوز

پورمحمد

116

حکم مجسمه ­سازی

رضوی