گزارش عملکرد سالیانه معاونت های مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)

گزارش عملکرد سالیانه معاونت های مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)


معاونت آموزش :
 

خارج تخصصی

همچنین به جهت اهمیت و تخصصی بودن دوره خارج تخصصی، برای هر رشته یک گروه علمی مستقل تشکیل شده است که برنامه های هر رشته را با دقت مضاعف زیر نظر دارند که اعضای گروه های علمی هر رشته بدین قرار است:

*****

اعضای گروه علمی فقه اقتصاد:

 1. حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی (مدیر گروه): مدیر علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی و عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
 2. حجت الاسلام و المسلمین سید حسین میرمعزی: معاون پژوهش حوزه های علمیه و معاون آموزش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 3. حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان: عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 4. حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی معصومی‌نیا
 5. حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا حسینی
 6. حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی
 7. حجت الاسلام و المسلمین مقیمی
 8. حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده

*****

اعضای گروه علمی فقه سیاست:

 1. حجت الاسلام و المسلمین عبدخدایی (مدیر گروه): استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 2. حجت الاسلام و المسلمین میراحمدی: معاون فرهنگی و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 3. حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد ارسطا
 4. حجت الاسلام و المسلمین مقیمی
 5. حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده

*****

اعضای گروه علمی فقه حقوق:

 1. حجت الاسلام و المسلمین پیوندی (مدیر گروه): استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 2. حجت الاسلام و المسلمین دانش پژوه
 3. حجت الاسلام و المسلمین صالحی مازندرانی
 4. حجت الاسلام و المسلمین ساریخانی
 5. حجت الاسلام و المسلمین مقیمی
 6. حجت الاسلام و المسلمین جعفرزاده

*****

اعضای گروه علمی فقه تربیت:

 1. حجت الاسلام و المسلمین محمد عالم زاده نوری (مدیر گروه): مدیر گروه اخلاق مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 2. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس جامعه المصطفی العالمیه، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 3. حجت الاسلام و المسلمین عباس­علی شاملی: مدیر گروه علوم تربیتی موسسه امام خمینی ره، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالیمه
 4. حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی: عضو هیأت امنای مرکز جانع علوم اسلامی ولی امر عج
 5. حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مصباح یزدی: عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی ره
 6. حجت الاسلام و المسلمین مقیمی
 7. حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده

*****

تعداد طلاب مشغول به تحصیل در مقطع خارج تخصصی بدین قرار است:

خارج تخصصی

دوره اقتصاد 1

دوره اقتصاد 2

دوره اقتصاد 3

دوره تربیت 1

دوره تربیت 2

دوره تربیت 3

تعداد

5

5

8

5

7

6

خارج تخصصی

دوره تربیت 4

دوره حقوق 1

دوره حقوق 2

دوره سیاست 1

دوره سیاست 2

مجموع کل

تعداد

5

8

7

8

6

70

 

 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش :

 

 

معاونت فرهنگی :