نسخه موبایل سامانه سطح و خارج عمومی مرکز جامع علوم اسلامی

نسخه موبایل سامانه سطح و خارج عمومی مرکز جامع علوم اسلامی منتشر شد  

در ادامه میتوانید این نرم افزار را بارگزاری کنید و از آن استفاده کنید


نسخه موبایل سامانه سطح و خارج عمومی مرکز جامع علوم اسلامی منتشر شد  . 

امکانات ارائه شده در این نسخه عبارتند از :

1- نمایش برنامه درسی

2- توجیه غیبتها

3- درخواست مرخصی

4- ثبت مطالعات و مباحثات

5- نمودار رشد تحصیلی 

6- نظر سنجی اساتید

7- ثبت فعالیت تعطیلات

8- ثبت فعالیت های فرهنگی

در ادامه میتوانید این نرم افزار را بارگزاری کنید و از آن استفاده کنید.

 

دانلود نرم افزار