برگزاری مراسم شبی با شهدا

مراسم شبی با شهدا با حضور پرشور طلاب مرکز به همراه خانوادهها برگزارشد

 


مراسم شبی با شهدا با حضور پرشور طلاب مرکز به همراه خانوادهها برگزارشد