مراسم شبی با شهداء

مراسم شبی باشهداء
باحضورپدرشهیدمالامیری
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
ومداحی آقای برزگر 
شنبه بعدازنمازعشاء
(با خانواده میهمان شهدا هستیم)


مراسم شبی باشهداء
باحضورپدرشهیدمالامیری
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
ومداحی آقای برزگر 
شنبه بعدازنمازعشاء
(با خانواده میهمان شهدا هستیم)