19 دی

19 دی سالروز قیام خونین مردم قم گرامی باد.


19 دی سالروز قیام خونین مردم قم گرامی باد.