4 ربیع الثانی میلاد عبدالعظیم حسنی علیه السلام

میلاد حضرت عبدالعظیم حسنس علیه السلام گرامی باد

 

 


افق فضل و شرف را قمری پیدا شد
یا که در طور ولایت، شجری پیدا شد
باز از بحر ولایت گُهری پیدا شد
نخل سرسبز ولا را ثمری پیدا شد

در سماوات و زمین، جشن عظیم است امشب
عید میلاد کریم ابن کریم است امشب