ارتباط با مرکز

اطلاعات تماس


اطلاعات تماس


مرکز جامع علوم اسلامی (ولی امر)


32915980 - 09198843655


قم ـ چهل و پنج متري شهيد صدوقي (زنبيل آباد) بلوار عطاران _ سي متري شهيد مفتح ـ ک11 پ


معاونت آموزش : amoozesh@mjoe.ir معاونت پژوهش : pajoohesh@mjoe.ir معاونت مالی : mali@mjoe.ir

ارسال پیام